Ceny laboratorních rozborů bez 21 % DPH platné od 1.1.2013


rozbor (úkon)   cena Kč
abioseston   44,00
absorbance 245 nm A245 55,00
administrativa   60,00
amonné ionty NH4 78,00
AOX   945,00
AOX-K   1025,00
barva   50,00
biochem.spotřeba kyslíku 5ti denní BSK5 230,00
biochem.spotřeba kyslíku 5ti denní (4 ředění)   230,00
biol.aktivního kalu biol AK 180,00
biolog. aktiv.kalu s bar. vl.   220,00
bor   120,00
chlor celkový   40,00
chlor vázaný   20,00
chlor volný   40,00
chem.spotřeba kyslíku - Cr CHSK Cr 145,00
chloridy Cl 55,00
CHSK Mn oxid 78,00
chuť   33,00
CO2 agresivní   70,00
CO2 vázaný   60,00
CO2 volný   60,00
doprava   15,00
dusičnany NO3 93,00
dusík celkový N-celk 220,00
dusík celkový - kal 250,00
dusík ve formě anorganické 20,00
dusík ve formě dusičnanů N-NO3 95,00
dusík ve formě amoných iontů N-NH4 125,00
dusík ve formě organické N-org 20,00
dusitany NO2 78,00
escherichia coli   140,00
enterokoky   140,00
fekální koliformní bakterie   155,00
filtrace   12,00
fluoridy   110,00
fosfor celkový P-celk 180,00
fosfor celkový - kal   290,00
fosforečnany PO4 90,00
hliník   175,00
hodinová sazba   350,00
homogenizace   14,00
hořčík Mg 20,00
kalový index KI 20,00
KNK 8,3   50,00
KNK4,5 KNK4,5; 50,00
koliformní bakterie   140,00
konduktivita   45,00
mangan Mn 90,00
manipulační poplatek (subdodavatel)   45,00
manipulační poplatek( VIS)   45,00
mastné kyseliny MK 145,00
nerozp. látky ztráta žíháním NL zž 20,00
nerozpuštěné látky sušené NL 130,00
nerozpuštěné látky žíhané NL550 140,00
odběr vzorků - OV okamžitý   240,00
odběr PV- krácený rozbor   175,00
odběr vzorků PV - radioaktivita   110,00
odběr vzorků PV-úplný rozbor   210,00
pach   33,00
pH   40,00
pH tuhých kalů pH kalů 48,00
počty kolonií při 22   110,00
počty kolonií při 36   110,00
rozpuštěné látky sušené   150,00
rozpuštěné látky ztráta žíháním RL zž 20,00
rozpuštěné látky žíhané   150,00
rozpuštěný kyslík O2 roz. 55,00
sediment sed. 20,00
sírany SO4 95,00
sírany-ov   130,00
slévání slév. 36,00
sodík   90,00
suma Ca+Mg   65,00
sušina anorganická   115,00
sušina organická   115,00
sušina ztráta žíháním   20,00
teplota   20,00
TOL   1800,00
vápník Ca 65,00
veškeré látky VL 20,00
výluh v kyselině, mineralizace   550,00
vzorkovnice OV vz. OV 30,00
vzorkovnice OV (+AOX,NEL,ostatní spec.) vz. OVsp 50,00
vzorkovnice PV - krácený rozbor   30,00
vzorkovnice PV - radioaktivita  

10,00

vzorkovnice PV- úplný rozbor   45,00
zákal   60,00
zapůjčení vzorkovače   285,00
ZNK 4,3   40,00
ZNK 8,3   40,00
železo Fe 93,00
živé organismy   30,00
Na začátek stránky Tisk
© 2008 Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Veškerá práva vyhrazena!