Do skupinového vodovodu Dobrovice (město Dobrovice včetně místních částí Sýčina, Uherce, Bojetice, Týnec, Holé Vrchy, Chloumek a obce Semčice a Vinařice) začala proudit kvalitní pitná voda z Mladé Boleslavi novým vodovodním přivaděčem. Výstavba tohoto nového vodovodu probíhá již 16 měsíců, je součástí regionálního projektu „Mladoboleslavsko, čištění a odkanalizování odpadních vod II“, který je podporován z prostředků Evropské unie a SFŽP ČR. Doposud bylo vybudováno 9860 m vodovodního potrubí z tvárné litiny o průměru 600 – 150mm. K úplnému dokončení stavby (předpokládáme do 07 2014) zbývá ještě položit 1420 m vodovodního potrubí průměru 600mm v Kosmonosích a provést celkovou rekonstrukci zemního vodojemu v Dobrovici. Celkové investiční náklady činí 134 mil. Kč..

Oznámení odběratelům pitné vody skupinového vodovodu Dobrovice

Na začátek stránky Tisk
© 2008 Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Veškerá práva vyhrazena!