HAVÁRIE:


ODSTÁVKY:


13.12.2017 Řepov - přerušení dodávky pitné vody od 8:00 do 15:00h z důvodu realizace přeložky vodovod. řadu ve Východní prům. zóně Mladá Boleslav. Žádáme odběratele, aby se předzásobili pitnou vodou. Děkujeme za pochopení.

13.12. 2017 Loukov - možný nižší tlak vody od 7:00 do 15:00 hod. z důvodu plánované odstávky el. energie.Ve výše položených lokalitách je možné úplné přerušení dodávky vody. Děkujeme za pochopení.

Skupinový vodovod Bezvel je v současné době zásobován vodou ze zdroje – vrtu v louce, kromě obce Skalsko, která je stejně jako před manipulacemi na podzim tohoto roku zásobována vodou ze zdroje – studny Skalsko. O napojení Skalska na zdroj - vrt v louce budeme informovat. Změna zásobení může přechodně vyvolat zákal dodávané pitné vody, tato voda není zdravotně závadná. Děkujeme za pochopení.

22.12. 2017 8 - 18 hod Průmyslová zóna Benátky n.J přerušení dodávky pitné vody. Všichni odběratelé byli písemně informováni a požádáni, aby se pitnou vodou předzásobili. Důvodem odstávky je havárie na armaturním uzlu přívodního ocelového potrubí DN 300. Naší snahou bude provedení celé akce v co nejkradší době a za případné potíže se předem omlouváme.

Na začátek stránky Tisk
© 2008 Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Veškerá práva vyhrazena!